Aanmelden

Aanmelden is mogelijk: op verwijzing van een huisarts/specialist.

De verwijzing is verplicht bij urine-incontinentie, de behandeling aan huis en aandoeningen die op de ‘chronische lijst’ staan.

U kunt rechtstreeks zonder verwijzing voor alle andere klachten aanmelden op basis van directe toegankelijkheid voor fysiotherapie (DTF).

 

Eerst wordt een zogenaamde screening uitgevoerd om te bepalen of u met uw klacht op het juiste adres bent. Als dit niet het geval is, wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw huisarts of andere zorgverlener.

Er wordt vanaf juni 2009 verplicht uw Burger Service Nummer (BSN) op te nemen in onze administratie. Het wordt u verzocht om uw Wettelijk Identiteitsbewijs (WID) mee te brengen (paspoort, rijbewijs, ID-kaart, vreemdelingendocument).

Aanmeldingsformulier